Taalkeuze menu

Zo staat de zin in json:


                

Dit is de zin waarmee de cursus gaat nakijken ('juisteAntwoord')(:

Hieronder staat hoeveel woorden je goed hebt:

Dit is de invoer van de cursist, met rood gemaakt de 'foute' woorden ('correctie'):